หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ หลักสูตร ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ผลงาน
 
ผลงาน
คณะศิลปศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

ผลงาน

  การสร้างความเป็นเลิศของบัณฑิต
  การสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  การพัฒนาศัยภาพบุคคล
  การสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
  การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน สังคม
  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ความรู้สู้อาเซียน
  การบริหารจัดการ
  ผลงานนิสิต
 
 
     
ASEAN Workshop on the Role of Youth in Green Consumption: Stepping forward to One Community   ASEAN Workshop on the Role of Youth in Green Consumption: Stepping forward to One Community

นายณัฐนันท์ เหลี่อมแสง และนางสาวกนกวรรณ ยาสา เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Workshop on the Role of Youth in Green Consumption: Stepping forward to One Community ในวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2556 จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
     
 
วันที่: 04 ก.ค. 2557 
     
โครงการ “ค่ายอาเซียน”   โครงการ “ค่ายอาเซียน”

นางสาวกรชนัช ลอมโฮม นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ “ค่ายอาเซียน” ระหว่างวันที่ 9 -12 สิงหาคม 2556 ณ บ้านไทยรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     
 
วันที่: 04 ก.ค. 2557 
 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.