หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ หลักสูตร ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ผลงาน
 
ผลงาน
คณะศิลปศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

ผลงาน

  การสร้างความเป็นเลิศของบัณฑิต
  การสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  การพัฒนาศัยภาพบุคคล
  การสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
  การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน สังคม
  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ความรู้สู้อาเซียน
  การบริหารจัดการ
  ผลงานนิสิต
 
 
 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.