หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ หลักสูตร ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ผลงาน
 
ผลงาน
คณะศิลปศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

ผลงาน

  การสร้างความเป็นเลิศของบัณฑิต
  การสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  การพัฒนาศัยภาพบุคคล
  การสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
  การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน สังคม
  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ความรู้สู้อาเซียน
  การบริหารจัดการ
  ผลงานนิสิต
 
 
     
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน เรื่อง “เทคนิคการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน เรื่อง “เทคนิคการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการการแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน ในหัวข้อเรื่อง “ เทคนิคการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ” โดย ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ ในวันพุธ ที่ 19กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ วิทยาลัยราชพฤกษ์
     
 
วันที่: 05 ก.ค. 2557 
     
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการทำวิจัย   โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการทำวิจัย

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการการแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “ การทำวิจัยอย่างไรให้ได้รางวัล ” โดย ผศ.ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ วิทยาลัยราชพฤกษ์
     
 
วันที่: 05 ก.ค. 2557 
 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.