หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ หลักสูตร ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ผลงาน
 
ผลงาน
คณะศิลปศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

ผลงาน

  การสร้างความเป็นเลิศของบัณฑิต
  การสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  การพัฒนาศัยภาพบุคคล
  การสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
  การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน สังคม
  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ความรู้สู้อาเซียน
  การบริหารจัดการ
  ผลงานนิสิต
 
 
     
พิธีไหว้บูชาครู   พิธีไหว้บูชาครู

นิสิตรุ่นพี่กับนิสิตรุ่นน้องร่วมทำพิธีไหว้ครูในสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ณ ห้อง 4502 ตึก ดร.กมล ชูทรัพย์
     
 
วันที่: 04 ก.ค. 2557 
     
น้องใหม่ไร้สิ่งเสพติด   น้องใหม่ไร้สิ่งเสพติด

คณาจารย์และนิสิตร่วมจัดโครงการน้องใหม่ไร้สิ่งเสพติด ณ โรงอาหาร วิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งป้องกันยาเสพติด
     
 
วันที่: 04 ก.ค. 2557 
     
โครงการ “ปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุ”   โครงการ “ปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุ”

คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดโครงการ “ปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุ” ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เพื่อเสริมสร้างการเป็นนิสติที่มีจิตอาสา ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
     
 
วันที่: 04 ก.ค. 2557 
     
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ภาคภาษาอังกฤษ   รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ภาคภาษาอังกฤษ

นางสาวกชนัช ลอมโฮม รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ภาคภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “The Development of speaking skill in English for Asian student” การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาอาเซียน มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 9 คน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักศึกษาคนไท 3 คน เป็นชาวต่างชาติ 6 คน
     
 
วันที่: 04 ก.ค. 2557 
     
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 แข่งขันโต้วาทีภาคภาษาอังกฤษ   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 แข่งขันโต้วาทีภาคภาษาอังกฤษ

นางสาวกชนัช ลอมโฮม,นายศิวัช ศิริพลไพบูลย์ และนางสาวสาวิตรี เพชรล้ำ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 แข่งขันโต้วาทีภาคภาษาอังกฤษ หัวข้อ Woman make better teacher than men.
     
 
วันที่: 04 ก.ค. 2557 
 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.