หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ หลักสูตร ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คณะศิลปศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ยินดีตอนรับ คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สสอท.เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2557   คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ยินดีตอนรับ คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สสอท.เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2557

รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญคณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สสอท.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2557 ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 05 ก.ค. 2557 

  ขอเชิญคณาจารย์เข้าอบรบ "การพิมพ์รายงานการวิจัย"

ขอเชิญคณาจารย์เข้าอบรม "การพิมพ์รายงงานการวิจัย" ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนา วิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 05 ก.ค. 2557 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเพื่อบูชาพระพุทธคุณ ณ วัดบางขนุน   กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเพื่อบูชาพระพุทธคุณ ณ วัดบางขนุน

คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อบูชาพระพุทธคุณ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ วัดบางขนุน จ.นนทบุรี...
     
 
ข่าววันที่: 04 ก.ค. 2557 

การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2557   การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2557

คณะศิลปศาสตร์และสำนักวิชาการ ได้จัดให้มีการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2557...
     
 
ข่าววันที่: 04 ก.ค. 2557 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.